Betaalbare huurwoningen voor:

Starters

Betaalbare huurwoningen voor:

Singles

Betaalbare huurwoningen voor:

Gezinnen

Betaalbare huurwoningen voor:

Ouderen

Betaalbare huurwoningen die:

Duurzaam en kwalitatief
goed zijn

Betaalbare huurwoningen die:

Voor een lange termijn
betaalbaar blijven

Stichting Betaalbaar Huren streeft
naar tevreden, gelukkige huurders.

“Wij zijn er voor dé doelgroep die tussen wal en schip valt. Starters, singles, gezinnen en ouderen die te veel verdienen voor sociale huurwoningen en te weinig voor reguliere vrije sector huurwoningen. Stichting Betaalbaar Huren wil bouwen aan hét alternatief voor deze groepen; hen centraal stellen en een betaalbare, duurzame en kwalitatief goede huurwoning bieden die voor een lange termijn betaalbaar blijft.”


Initiatiefnemers

De stichting is opgericht door initiatiefnemers Wynand Verhoef en Robert Hellings. Zij zijn eigenaar van het vastgoedbedrijf Red-O, de inclusieve ontwikkelaar van Stichting Betaalbaar Huren. Met de oprichting willen zij gemeenten en woningcorporaties ontzorgen en het vertrouwen geven dat er betaalbare, passende huurwoningen gerealiseerd kunnen worden voor de juiste doelgroep. Tevens geven zij hiermee de garantie af dat de marktconforme residuele grondprijs boven de sociale grondprijs staat.

Wynand Verhoef

Wynand is een energieke, resultaatgerichte vastgoedprofessional. In loopbaan heeft hij veel ervaring opgedaan bij institutionele belegger MN als verantwoordelijke voor de dispositie en vooral acquisitie van betaalbare huurwoningen. De afgelopen jaren heeft hij bij Gemeente Almere de gronduitgifte van honderden woningen begeleidt. Met RED-O is Wynand actief als ontwikkelaar in bijzonder gave opdrachten zoals de transformatie van een school naar 51 betaalbare huurappartementen in Gorinchem en de realisatie van 3 intramurale zorgcomplexen. Met Unifore wordt de herontwikkeling van het winkelcentrum in Etten-Leur opgestart en met Ter Steege wordt de herontwikkeling van een kantoor in Woerden-Middelland ingezet om een dynamische woonomgeving met een mix aan betaalbare woningen te realiseren.

+31 6 15 82 91 06‬
E-mail
LinkedIn

Robert Hellings

Robert is een ambitieuze, zelfstandige en onafhankelijke ontwikkelaar. Sinds 18 jaar is hij risicodragend aan het ontwikkelen met inmiddels een lijst van gerealiseerde projecten waar hij trots op is. Hij heeft zowel objecten voor kopers, beleggershuur als zorgbehoevenden gerealiseerd.

+31 6 51 31 55 63‬
E-mail
LinkedIn

Werkwijze

De stichting gaat op zoek naar (bouwrijpe) gronden en koopt deze op van diverse gemeenten en/of woningcorporaties. Een aantrekkelijke buurt creëren staat hierbij centraal! Met de lokale partijen wordt een goede mix van betaalbare huurappartementen en grondgebonden woningen vastgesteld. Waarbij een langjarige afspraak middels prestatieafspraken de voorkeur heeft. Het lokale Actieplan Middenhuur (indien beschikbaar) wordt 100% aanvaard. Hier committeren de stichting en beleggers zich voor de lange termijn aan.

 

Stichting Betaalbaar Huren gaat bewust de samenwerking aan met (institutionele) beleggers en gerenommeerde bouwers die verder gaan in de co-creatie, duurzaamheid en/of circulariteit. Door deze samenwerking creëren ze slagkracht want het gehele proces van ‘aankoop grond bij de gemeente en/woningcorporatie’ tot en met ‘de verhuur van betaalbare woningen als langjarige belegging’ wordt door hen opgepakt.

Een efficiënte en transparante samenwerking staan centraal, met als doel om in iedere gemeente in Nederland voor de doelgroep middenhuur woningen betaalbaar te maken en te behouden!

Ten strengste wordt er door de stichting op toegezien dat de woningen beschikbaar blijven voor de doelgroep middenhuur. Daar ligt de kracht van de stichting waarbij de initiatiefnemers ook als medebelegger voor de lange termijn betrokken blijven en hun verantwoordelijkheid nemen jegens de vastgelegde kernwaarden van de stichting.

 

Contact

Denk je dat we iets voor elkaar kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact op voor een persoonlijk gesprek: